Palaa sanaston etusivulle

Uskonnonvapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen (Suomen perustuslaki 11 §). Uskonnonvapaus on ihmisoikeus (YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistus 18 §).

Vuonna 2023 Vakaumuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus täytti 100 vuotta. Heti uuden lain tultua voimaan vuonna 1923 monet yhteisöt rekisteröityivät omiksi uskonnollisiksi yhteisöikseen. Muutos oli merkittävä kirkossa ja koko suomalaisessa yhteiskunnassa sekä monien yksilöiden ja perheiden elämässä. Se on tärkeä historiallinen käännekohta, joka on nyt arkista todellisuutta. Tänä päivänä Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen maa. Sata vuotta sitten saavutettu vapaus on nyt jokaisen ajattelun vapautta. 

Nykyinen Suomen uskonnonvapauslaki on tullut voimaan elokuussa 2003.

Yhteiskunta ja kirkko
Uskonnonvapauslaki
Kooste uskonnonvapauden juhlavuodesta

Takaisin sivun alkuun