Palaa sanaston etusivulle

Uskonnonvapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen (Suomen perustuslaki 11 §).

Uskonnonvapaus on ihmisoikeus (YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistus 18 §). Nykyinen Suomen uskonnonvapauslaki on tullut voimaan elokuussa 2003.

 

Kirkko ja yhteiskunta https://evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkko-ja-yhteiskunta Yhteiskunta ja kirkko https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko Uskonnonvapauslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453

Takaisin sivun alkuun