Palaa sanaston etusivulle

Piispainkokous

Piispainkokous on hiippakuntien piispojen ja tuomiokapitulien yhteinen neuvotteluelin, joka käsittelee erityisesti kirkon uskoa, julistusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoon liittyviä asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee ekumeniaan ja lähetykseen liittyviä asioita. Osana kirkon yhteistä hallintoa se tekee päätöksiä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Useimmiten käsiteltävät kysymykset liittyvät kirkon oppiin, jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin sekä niitä hoitamaan pyrkivien koulutukseen.

Piispainkokouksen jäseniä ovat hiippakuntien piispat. Istunnoissa toimii puheenjohtajana arkkipiispa tai hänen ollessaan estyneenä virassa vanhin läsnäolevista jäsenistä. Istunnon sihteerinä toimii päätoiminen piispainkokouksen pääsihteeri. Kenttäpiispalla, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivalla kirkkoneuvoksella sekä kirkkohallituksen nimeämällä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksen istunnoissa. 

Piispainkokous kokoontuu arkkipiispan kutsusta. Istuntoja on vuoden aikana pääsääntöisesti kuusi.

Piispainkokouksen päätökset ovat sitovia niissä tapauksissa, jotka kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä nimenomaan määritellään piispainkokouksen päätettäviksi. Muissa asioissa päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.

Lue lisää piispainkokouksesta

Takaisin sivun alkuun