Kenttäpiispa on puolustusvoimien hengellistä työtä johtava viranhaltija. Kenttäpiispoina ovat toimineet luterilaisen kirkon papit. Kenttäpiispa johtaa puolustusvoimien hengellistä työtä ja sotilaspappeja, niin luterilaisia kuin ortodoksisia, mahdollisesti myös muiden uskontojen edustajia, jotka huolehtivat uskontoasioista puolustusvoimissa.

Kenttäpiispa ei ole piispa, vaan armeijan sotilassielunhoidosta vastaava kenraalikun taan kuuluva erikoisupseeri. Kenttäpiispa ja muut sotilaspapit ovat valtion virkamiehiä. Virkansa perusteella kenttäpiispa on itseoikeutetusti piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen jäsen.

Kenttäpiispan virka syntyi hyökkäyssotavaiheen aikana jatkosodassa. Presidentti Risto Ryti myönsi kenttäpiispan nimen ja arvon silloiselle sotarovastille 11.7.1941. Kirkolliskokous määritteli kenttäpiispan aseman 3.10.1941. Sotarovastin virkanimike muutettiin kenttäpiispaksi. Tällä hetkellä kenttäpiispana toimii Pekka Asikainen.

Kirkko ja puolustusvoimat

Takaisin sivun alkuun