Dogmi (kr. dogma) tarkoittaa oppia, oppilauselmaa ja kristillistä uskontotuutta. Keskeisimmät kirkon dogmit ovat dogmi kolmiyhteisestä Jumalasta sekä dogmi Kristuksesta Jumalan Poikana, joka on tosi Jumala ja tosi ihminen ja joka on inkarnoitunut eli syntynyt ihmiseksi sovittaakseen ihmiskunnan synnit.

Dogmit on alun perin laadittu puolustamaan oikeaa kristillistä uskoa harhaoppeja vastaan tilanteissa, joissa on täytynyt määritellä kristillisyyden rajoja. Dogmit eivät ole yksinomaan rationaalisia oppikaavoja, vaan ne ilmaisevat sen, mistä kristillisessä uskossa on kyse.

Dogmit kuvaavat Kristus-uskoa ja puolustavat sitä. Niihin sisältyy myös ylistyksen ulottuvuus. Kristinuskon sisällöllistä kokonaisuutta, kaikkia dogmeja, kuvataan käsitteellä dogma. Uskontunnustukset ovat luonteeltaan doksologisia, koska niissä ylistetään Jumalaa lausumalla kristillisiä uskontotuuksia.

Dogmien ja koko dogman tehtävä on säilyttää kristillinen kirkko ja kristillinen usko maailmassa sukupolvesta toiseen. Tätä tehtävää ja kansanopetusta varten kirkko laatii muun muassa katekismuksia, joissa dogma on selitetty yksinkertaisesti.

Katekismus

Takaisin sivun alkuun