Sana saatana tulee heprean kielestä, ja se tarkoittaa vihollista ja vastustajaa. Kristillisen uskon mukaan Saatana on Jumalan luoma enkeli, joka lankesi pois Jumalan tahdosta. Kirkko on opettanut, että Saatanan lisäksi on olemassa myös muita langenneita enkeleitä. Niitä kaikkia kutsutaan pimeyden valloiksi.

Kristillisessä teologiassa puhe Saatanasta korostaa, että pahuus ja synti ovat ihmistä suurempia asioita. Pahuutta ja jumalanvastaisuutta on näkyvän maailman ohella myös Jumalan luomassa näkymättömässä maailmassa. Luodessaan näkyvän ja näkymättömän olevaisen Jumala antoi tilaa ja mahdollisuuden myös rakastavan tahtonsa vastaiseen olemiseen eli pahuuteen.

Vanhassa testamentissa saatana-sanaa käytetään puhuttaessa syyttäjästä ja sotilaallisesta tai poliittisesta vastustajasta. Saatana esiintyy Vanhassa testamentissa myös uskonnollisessa merkityksessä. Tällöin saatana on taivaallinen syyttäjä, jonka tehtävänä on koetella ihmisen jumalasuhteen lujuutta. Saatana on Vanhassa testamentissa siis Jahven palvelija ja saattaa astua Jahven eteen taivaallisen hoviväen joukossa (Jobin kirja).

Uudessa testamentissa Saatana esiintyy Kristuksen kiusaajana ja vastustajana. Jeesuksen opetuspuheissa Saatana edustaa pahuutta. Jeesuksen julkinen toiminta alkoi Johannes Kastajan toimittamasta vanhatestamentillisesta parannuskasteesta, jonka jälkeen Jeesus paastosi 40 päivää. Tänä aikana Saatana kiusasi Jeesusta ja pyrki saamaan hänet lankeamaan tehtävästään erilaisin maallisin houkutuksin.

Saatanan olemassaolo ei vähennä millään tavalla ihmisen moraalista vastuuta elämästään. Syntiinlankeemusmyytin puhuva käärme, jota pidetään yleisesti Saatanan symbolina, ei poista kertomuksen ihmisen vastuuta valinnoistaan, vaikka hän syyttääkin käärmettä. Jokainen on vastuussa koko elämästään itse. Vaikka ihminen on langennut, hän ei kuitenkaan ole muuttunut demoniksi. Siten Saatanan ja turmeltuneen ihmisen välillä on merkittävä ero.

Kristillisen uskon mukaan Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen kautta häneen uskovat ovat vapautettuja synnin, kuoleman ja Saatanan vallasta. Kristuksen työn ansiosta Saatana on sidottu. Raamatun mukaan Saatanalle annettu tuomio pitää edelleen huolen siitä, että taivaassa ihmistä ei enää houkutella lankeemukseen.

Mihin uskomme
Raamattu on kristinuskon pyhä kirja

Takaisin sivun alkuun