Hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin, joihin kuuluu 5–10 seurakuntaa. Hiippakunnan rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli.

Rovastikunnan lääninrovasti valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seur akuntien kirkkoherroista. Lääninrovasti on piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa.

Useissa rovastikunnissa on syntynyt yhteistyötä samaan rovastikuntaan kuuluvien seurakuntien kesken, kuten yhteisiä tapahtumia, leiritoimintaa ja koulutusta.

Takaisin sivun alkuun