Luterilaisuus on Martti Lutherin (1483–1546) kokemusten, ajattelun ja toiminnan seurauksena syntynyt kirkkokunta, jonka vahvimmat kannatusalueet ovat perinteisesti Pohjois-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Luterilainen kirkko sai alkunsa, kun uskonpuhdistus synnytti 1500-luvulla katolisesta kirkosta erillisen kirkkokunnan.

Luterilaisuuden piirteitä

Luterilaisuudessa korostetaan, että ihminen pelastuu yksin armosta “ilman laintekoja”, Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Jumalan ja ihmisen välille ei saa tulla mikään ihmisen teko, vaan ihminen on aina Jumalan armon varassa.

Luterilaisuus pitää kaikkia ihmisiä yhtä syntisinä ja vastustaa käsitystä ihmisen jumalallistumisesta. Luterilaisuus puhuu sen sijaan pyhittymisestä, jonka Kristuksen tunteminen ja seuraaminen saavat aikaan.

Luterilainen usko määrittyy Raamatun ja luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus tutustua henkilökohtaisesti Raamattuun omalla kielellään. Luterilainen kirkko (virallisesti Suomen evankelis-luterilainen kirkko) on yksi protestanttisista kristillisistä kirkoista.

Maailman luterilaiset kirkot pitävät yhteyttä toisiinsa Luterilaisen maailmanliiton kautta.

Kirkon jäsenyys – jäseninfo

Takaisin sivun alkuun