Hyppää sisältöön

Vaitiolovelvollisuus

Kirkon viranhaltija on muiden viranhaltijoiden tapaan vaitiolovelvollinen asioista, jotka on erikseen määrätty salassa pidettäviksi tai joita laatunsa vuoksi ei saa ilmaista. Kirkon työntekijöitä ja erityisesti pappeja koskee myös rippisalaisuus.

Viranhaltija ei saa virassa ollessaan eikä sen jälkeen käyttää hyödykseen eikä ilmaista muille ilman lupaa sellaista seikkaa

  • jonka hän on asemansa vuoksi saanut tietää
  • joka erikseen on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi
  • joka koskee toisen terveydentilaa
  • jota asian laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti saa ilmaista.