Hyppää sisältöön

Itsemurha

Suomessa tehdään vuosittain noin 1000 itsemurhaa. Itsemurhaan päätyvän ihmisen voimat ovat loppuneet, eikä apua matkan jatkamiseen ole löytynyt. Itsemurhaan päätyminen voi olla pitkällisen prosessin seuraus tai itsemurha voi olla äkillinen harkitsematon teko. 

Elämän vaikeudet voivat ajaa ihmisen itsemurhaan. Pitkäkestoinen masennus, yksinäisyys, terveyden järkkyminen, mielenterveyden ongelmat, tulevaisuuden näyttäytyminen toivottomana ja epävarmana, sekä elämäntilanteeseen liittyvät äkilliset muutokset voivat synnyttää ahdistusta ja kärsimystä. Välttääkseen kärsimystä ihminen yrittää ratkaista tilanteen jollain tavalla. Toisinaan ratkaisukeinot ovat haitallisia, esimerkiksi runsas päihteiden käyttö tai eristäytyminen yhteydestä toisiin ihmisiin. Keinottomuus löytää ratkaisua kärsimykseen tai avun ulottumattomiin jääminen voivat johtaa itsemurha-ajatuksiin ja lopulta itsemurhaan.

Jos yksilö joutuu jollakin elämänalueella vaikeuksiin, hyvät ihmissuhteet kannattelevat. Itsemurhariski on läsnä niin kirkon todellisuudessa kuin muuallakin. Kristinuskon sanoma voi antaa toivoa toivottomuuden keskelle ja myös elämän synkimpiin hetkiin.

Sisällysluettelo

Itsemurha lähipiirissä

Itsemurhauhkaus on otettava aina vakavasti. Se on vetoomus läheisille ja auttajille. Ihmisten välinen vuorovaikutus on tärkeä, sillä turvallinen ja avoin yhteys toisiin ihmisiin rakentaa jokaisen itsetuntoa ja vahvistaa hyväksytyksi tulemisen kokemusta.

Paitsi yksilön teko itsemurha on myös traaginen ja peruuttamaton yhteisöllinen onnettomuus, joka jättää jälkeensä surua ja syyllisyydentunteita. Näitä tunteita tulisi käsitellä asiallisesti ja avoimesti.

Itsemurhan tehnyttä ei pidä tuomita eikä hänen läheisiään syyllistää. Tuomitsemisen ja syyttämisen sijasta tulisi pyrkiä rakentamaan yhteisöllistä elämää, jota leimaa armo ja jossa halutaan vastata ihmisen hätään. Tällainen vaatimus kuuluu kristillisen elämän olemukseen.

Itsemurhan tehneen ihmisen hautaus ei nykyään eroa muista hautaan siunaamisista. Hautaan siunaamisen kaavassa kirkkokäsikirjassa on rukous, joka luetaan itsemurhan tehnyttä siunattaessa. Siinä todetaan Jumalan tietävän, miten raskasta elämä voi olla. Itsemurhan tehnyt jätetään Jumalan armon varaan.

Kirkon tuki masentuneille ja omaisille

Itsemurhakriisissä ihminen voi saada apua esimerkiksi soittamalla Palvelevaan puhelimeen tai ottamalla yhteyttä Palvelevan netin kautta. Palveleva puhelin on kirkon tarjoama ilmainen puhelinapu, johon kuka tahansa saa soittaa. Sen yhtenä tarkoituksena on itsemurhien ehkäiseminen. Päivystäjinä toimivat ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Palveleva netti on toinen kirkon tarjoama yhteysmuoto, jonka kautta saa apua. Akuutissa tilanteessa suositellaan kuitenkin yhteydenottoa Palvelevaan puhelimeen.

Itsemurhan tehneiden lähipiirin ja omaisten on tärkeä saada mahdollisuus purkaa kuolemaan liittyviä tunteitaan ja löytää tukea. Esimerkiksi seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksiin voi ottaa yhteyttä tällaisessa tilanteessa. Useissa seurakunnissa toimii sururyhmiä itsemurhan tehneiden omaisille.