Hyppää sisältöön

Synodaalikokous

Synodaalikirja

Synodaalipodcast

Aamuhartaudet

Synodaalikokouksilla vuosisatainen perinne

Piispat kutsuvat hiippakuntansa papit ja lehtorit vähintään joka kuudes vuosi synodaalikokoukseen eli pappien kokoukseen, jonka tehtävänä on käsitellä teologisia kysymyksiä sekä seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita. Näillä kokoontumisilla on vuosisatainen perinne. Aikoinaan niillä oli merkittäviä hallinnollisia tehtäviä, mutta nykyään kokousten luonne on enemmän koulutuksellinen. Niissä keskustellaan ajankohtaisista teologisista ja kirkon toimintaa koskevista kysymyksistä. Tavoitteena on siten vahvistaa ja tukea osallistujien luterilaista pappisidentiteettiä.  

Edelliset synodaalikokoukset järjestettiin kaikissa hiippakunnissa vuonna 2022. Oulun ja Porvoon hiippakunnissa kokoukset ovat kaksipäiväisiä. Tampereen hiippakunta kutsuu synodaalikokoukseensa myös diakonian virkaan vihittyjä. 

Alla linkit hiippakunnissa järjestettävien synodaalikokousten tapahtumasivuille. Sivujen sisällöt päivittyvät myöhemmin. 

Turun arkkihiippakunta

Tampereen hiippakunta

Oulun hiippakunta

Mikkelin hiippakunta

Borgå sift

Kuopion hiippakunta

Lapuan hiippakunta

Helsingin hiippakunta

Espoon hiippakunta

Kokousten aihe

Vuoden 2022 synodaalikokousten teema on Pelastus. Se haastaa pappeja pohtimaan vaativiakin teologisia kysymyksiä, joilla on merkitystä papin ja myös muidenkin kirkon työntekijöiden arjessa. Kun puhumme pelastuksesta, puhummeko jostain tuonpuoleisesta asiasta vai liittyykö puhe pelastuksesta tähän maailmaan ja kirkon toimintaan siinä? Mitä me tarkoitamme kirkon missiolla, joka lähtee kaikkialta ja kohdistuu kaikkialle? Kun kirkossa, pappien saarnoissa ja kirkollisissa toimituksissa puhutaan pelastuksesta, niin mistä silloin puhutaan ja onko puhe ymmärrettävää aivan tavalliselle seurakuntalaiselle?

Synodaalikirja

Synodaalikokouksia varten on usein kirjoitettu erillinen synodaalikirja. Aikoinaan kussakin hiippakunnassa saatettiin kirjoittaa oma synodaalikirja, mutta viime vuosikymmeninä synodaalikirjat ovat olleet yhteisiä kaikille hiippakunnille. Niiden tavoitteena on antaa aineksia kokousten teemasta käytävään teologiseen keskusteluun. Vuoden 2016 synodaalikokouksia varten kirjoitettiin artikkelikokoelma Armon horisontit – huomisen luterilaisuus. Samanlaiseen ratkaisuun päädyttiin myös tällä kertaa.

Synodaalikirjassa Pelastus kuvataan pelastukseen liittyviä keskeisiä teologisia näkemyksiä. Tavoitteena on antaa aineksia keskustelulle sekä mahdollistaa perustavien teologisten teemojen ja työn konkreettisten kysymysten vuoropuhelu. Teos sisältää sekä analyyttistä pohdintaa kokousten teemasta että mietiskelyä henkilökohtaisten kokemusten valossa.

Pelastus Synodaalikirja 2022 (pdf)

Frälsning Synodalavhandling 2022 (pdf)

Kirjan voi myös ostaa painotuotteena Granon verkkokaupasta.

Kirjan ovat toimittaneet Niko Huttunen, Anna-Kaisa Inkala, Kari Kopperi, Marko Marttila ja Terhi Törmä. Teos julkaistaan verkossa suomeksi ja ruotsiksi, joten se palvelee kaikkia hiippakuntia. 

Puhetta pelastuksesta – synodaalipodcast

Puhetta pelastuksesta on podcast synodaalikirjasta. Jaksoissa syvennytään jokaisen kirjan artikkelin teeman ympärille keskustelemaan.

Yhteensä 14 osaa.

Aamuhartaudet radiossa

Tiistaisin 2.8. – 27.9. klo 6.15 radiossa ja Yle Areenassa.

Linkki: Areena.yle.fi

Synodaalikokouksilla vuosisatainen perinne

Synodaalikokouksen historia Suomessa ulottuu 1200-luvulle saakka. Helsingin hiippakunnan tuottamassa videossa Synodaalikokouksen pitkät juuret Esko M. Laine esittelee synodaalikokouksen historiaa.

 

 

 

Kuvitus: Siru Tirronen/Pelastus – Synodaalikirja 2022
@sirutirronen_illustrations

Kuvat Kirkon mediapankissa

Päivitetty