Hyppää sisältöön

Synodaalikokous

Piispat kutsuvat hiippakuntansa papit ja lehtorit vähintään joka kuudes vuosi synodaalikokoukseen eli pappien kokoukseen, jonka tehtävänä on käsitellä teologisia kysymyksiä sekä seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita. Näillä kokoontumisilla on vuosisatainen perinne. Aikoinaan niillä oli merkittäviä hallinnollisia tehtäviä, mutta nykyään kokousten luonne on enemmän koulutuksellinen. Niissä keskustellaan ajankohtaisista teologisista ja kirkon toimintaa koskevista kysymyksistä. Tavoitteena on siten vahvistaa ja tukea osallistujien luterilaista pappisidentiteettiä.  

Edelliset synodaalikokoukset järjestettiin kaikissa hiippakunnissa vuonna 2016. Seuraavat synodaalikokoukset pidetään tiistaina 27.9.2022. Oulun ja Porvoon hiippakunnissa kokoukset ovat kaksipäiväisiä. Tampereen hiippakunta kutsuu synodaalikokoukseensa myös diakonian virkaan vihittyjä. 

Alla linkit hiippakunnissa järjestettävien synodaalikokousten tapahtumasivuille. Sivujen sisällöt päivittyvät myöhemmin. 

Turun arkkihiippakunta

Tampereen hiippakunta

Oulun hiippakunta

Mikkelin hiippakunta - Linkki päivittyy myöhemmin.

Porvoon hiippakunta

Kuopion hiippakunta

Lapuan hiippakunta

Helsingin hiippakunta

Espoon hiippakunta

Kokousten aihe

Vuoden 2022 synodaalikokousten teema on Pelastus. Se haastaa pappeja pohtimaan vaativiakin teologisia kysymyksiä, joilla on merkitystä papin ja myös muidenkin kirkon työntekijöiden arjessa. Kun puhumme pelastuksesta, puhummeko jostain tuonpuoleisesta asiasta vai liittyykö puhe pelastuksesta tähän maailmaan ja kirkon toimintaan siinä? Mitä me tarkoitamme kirkon missiolla, joka lähtee kaikkialta ja kohdistuu kaikkialle? Kun kirkossa, pappien saarnoissa ja kirkollisissa toimituksissa puhutaan pelastuksesta, niin mistä silloin puhutaan ja onko puhe ymmärrettävää aivan tavalliselle seurakuntalaiselle?

Synodaalikirja

Synodaalikokouksia varten on usein kirjoitettu erillinen synodaalikirja. Aikoinaan kussakin hiippakunnassa saatettiin kirjoittaa oma synodaalikirja, mutta viime vuosikymmeninä synodaalikirjat ovat olleet yhteisiä kaikille hiippakunnille. Niiden tavoitteena on antaa aineksia kokousten teemasta käytävään teologiseen keskusteluun. Vuoden 2016 synodaalikokouksia varten kirjoitettiin artikkelikokoelma Armon horisontit – huomisen luterilaisuus. Samanlaiseen ratkaisuun päädyttiin myös tällä kertaa.

Elokuun alussa 2022 julkaistavassa synodaalikirjassa Pelastus kuvataan pelastukseen liittyviä keskeisiä teologisia näkemyksiä. Tavoitteena on antaa aineksia keskustelulle sekä mahdollistaa perustavien teologisten teemojen ja työn konkreettisten kysymysten vuoropuhelu. Teos sisältää sekä analyyttistä pohdintaa kokousten teemasta että mietiskelyä henkilökohtaisten kokemusten valossa.

Kirjan ovat toimittaneet Niko Huttunen, Anna-Kaisa Inkala, Kari Kopperi, Marko Marttila ja Terhi Törmä. Teos julkaistaan verkossa suomeksi ja ruotsiksi, joten se palvelee kaikkia hiippakuntia. 

Päivitetty