Piispanvaali

Piispaksi valittavan tulee olla pappi

Piispanviran hengellinen luonne näkyy piispan pätevyysvaatimuksissa. Piispaksi valittavan edellytetään olevan pappi. Piispaehdokkaan suorittamista tutkinnoista tai opillisesta pätevyydestä ei ole sen sijaan määräyksiä.

Tuomiokapituli hoitaa vaalilautakunnan tehtävät.

Piispanvaalissa on vuodesta 2001 lähtien asetettu ehdokkaat etukäteen. Vaalissa äänioikeutetut voivat perustaa valitsijayhdistyksiä, jotka pyytävät papilta suostumusta ehdokkaaksi.

Valitsijayhdistyksessä tulee olla vähintään 30 äänivaltaista jäsentä. Ehdokasasettelun vahvistaa tuomiokapituli. Tuomiokapituli hoitaa muutenkin vaalissa vaalilautakunnan tehtävät.

Piispanvaali on kaksivaiheinen. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä, toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, arpa ratkaisee.

Piispanvaalissa voivat äänestää

  • Hiippakunnan papit ja lehtorit.
  • Maallikkovalitsijat, joita on yhtä monta kuin pappeja ja lehtoreita. Seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat heidät. Jokaisesta seurakunnasta valitaan vähintään yksi valitsija ja muut suhteessa väkilukuun.
  • Hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet.
  • Tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.
Takaisin sivun alkuun