Sydämen sivistystä jo vuodesta 1276

Vuonna 2026 vietämme sivistyksen, kulttuurin ja julkisen hallinnon 750-vuotisjuhlavuotta!

Tervetuloa mukaan juhlavuoden suunnitteluun

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli täyttää 750 vuotta vuonna 2026. Tästä merkittävästä tapahtumasta kasvaa nyt koko kirkon ja monien yhteistyökumppaneiden yhteinen juhlavuosi.
Tälle sivustolle päivitetään tietoja juhlavuoden suunnittelun etenemisestä. Tervetuloa mukaan!

Terveisiä Suomen vanhimmasta virastosta

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on keskiaikaisten asiakirjalähteiden mukaan toiminut vuodesta 1276 alkaen. Se on ensimmäinen pysyvänä kollegiona toimiva, koulutettujen ammattihenkilöiden muodostama toimielin Suomessa. Siksi tuomiokapitulia voi sanoa Suomen vanhimmaksi virastoksi ja julkisen hallinnon lähtölaukaukseksi.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historia on osa suomalaisen yhteiskunnan historiaa. Juhlavuoden aikana nostamme esille erityisesti kirkon merkitystä sivistykselle, kulttuurille sekä julkiselle hallinnolle.

Koulutus, sivistys, kulttuuri, osallisuus, demokratia ja hyvä hallinto ovat juhlansa ansainneet!

Juhlitaan yhdessä yhteisiä juuriamme!

Yhteistyön vahvistaminen koituu aina yhteiseksi hyödyksi. Pyrimme mahdollisimman laajaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.

Juhlavuoden suunnittelu on vielä alussa, mutta käynnistynyt innostuneesti. Kumppanuuksia on sovittu, ja kutsumme kiinnostuneet tahot mukaan suunnittelutyöhön.

Mitä ajatusta, tekoa tai toimintaa sinä haluaisit juhlia vuonna 2026?

Suunnittelun viisi kärkeä

Kansalliset dialogit

Valtiovarainministeriön koordinoima Kansalliset dialogit on lupautunut juhlavuoden yhteistyötahoksi. Mika teema koskettaisi kaikkia Suomen asukkaita? Haluamme tavoittaa heidät, joiden on vaikea saada ääntää kuuluville ja jotka ovat yhteiskunnan rakenteista syrjässä.

Lukuviikko

Lukukeskuksen koordinoima Lukuviikko on lupautunut juhlavuoden yhteistyötahoksi. Lukuviikon tarkoitus on innostaa kaikenikäisiä kirjojen pariin ja kirkon historian näkökulmasta osuva kulma voisi olla rippikoululaisten kannustaminen lukemisen pariin. Keskusteluissa on ollut mm. yhteisöllisen lukemisen vahvistaminen eri tapahtumissa

Taidetestaajat

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Vuonna 2026 pyritään viemään mahdollisimman paljon taide-elämyksiä kirkkoihin, joissa nuoret voivat tutustua myös harvemmin kirkkotiloihin yhdistettyihin taidegenreihin.

Historiateos

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin historia -teoksen tarkoituksena arvioida tutkimuksen keinoin tuomiokapitulin toimijuutta suhteessa yhteiskuntaan ja kirkon sisäiseen elämään vuodesta 1276 nykyaikaan asti. Historiateos on noin 300 sivua laaja, tutkimukseen ja lähteisiin perustuva tietokirja, jonka kirjoittajiksi ovat lupautuneet professori Tuomas Heikkilä, dosentti Esko M. Laine, dosentti Juha Meriläinen ja dosentti Sini Mikkola. Kirja julkaistaan ennen syksyn 2026 kirjamessuja.

Paikalliset tapahtumat Turun arkkihiippakunnassa

Neljän valtakunnallisen toimintapaketin lisäksi arkkihiippakunnassa toimintansa aloittaa paikallinen työryhmä, jonka johdolla järjestetään paikallista toimintaa kirkon ja koko maamme historian kannalta oleellisella Turun seudulla ja koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Juhlavuonna kirkolliskokous täyttää 150 vuotta

Mitä sinä haluaisit juhlistaa vuonna 2026?

Lisätietoja 750-vuotisjuhlavuoden järjestelyistä

Juhlavuosihankkeen projektipäällikkö aloittaa työskentelyn syksyllä 2024. Sitä ennen voit olla meihin yhteydessä:

anna.halli@evl.fi
elina.hellqvist@evl.fi

Takaisin sivun alkuun