Hyppää sisältöön

Tukea ja hyvinvointia parisuhteeseen 

Parisuhde on usein aikuisen elämän merkittävin tunne- ja vuorovaikutussuhde. Ihmisen perustarpeita on tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi.

Parhaimmillaan parisuhde on myös vahva rakkauden ja hyvinvoinnin lähde. Läheisessä ja sitoutuneessa suhteessa on turvallista kasvaa niin yksilönä, parina kuin koko perheenä.

Parisuhteen hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta

Puolisoiden suhde muuttuu elämäntilanteiden ja ikäkausien myötä. Muutumme itse ja suhteemme muuttuu. Siksi on tärkeää tutustua itseensä ja omaan kumppaniinsa säännöllisesti.

Parisuhteen hyvinvointia vahvistaa se, että kehitän omia parisuhdetaitojani ja teen rakkauden tekoja.

Pienilläkin asioilla voin usein vaikuttaa suhteeseen ja osoittaa rakkautta:

  • kiinnostu kumppanisi elämästä, ajatuksista ja toiveista
  • keskity kuuntelemaan
  • kerro omista ajatuksistasi, tunteistasi ja toiveistasi  

”Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa”

Parisuhdetaitoja tarvitaan alusta alkaen

Olemme saaneet erilaisia parisuhdetaitoja, jotka usein pohjautuvat malliin, jonka olemme saaneet lapsuuskodistamme tai aiemmista suhteistamme. Aina nämä taidot eivät ole riittäviä, siksi niitä kannattaa opetella. Tuhannet parit osallistuvat vuosittain suhdetta ja vuorovaikutusta vahvistavaan toimintaan.

Parisuhdetaitoja voi vahvistaa:

  • lukemalla kirjoja, artikkeleita, blogeja
  • vahvistamalla omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja
  • osallistumalla parisuhdeluennolle
  • lähtemällä mukaan parisuhdekurssille.

Parisuhdeluentoja ja -kursseja järjestävät monet seurakunnat sekä erilaiset järjestöt

Kurssien ohjelmasta vastaavat pääasiassa koulutetut vertaisohjaajat, siis tavalliset parit, jotka ovat kiinnostuneita hoitamaan omaa suhdettaan ja jakavat tietoa ja kokemuksiaan myös muille. Kursseilla voi harjoitella parisuhteen perustaitoja mm. vuorovaikutus -ja tunnetaitoja.  

Parisuhdekurssit, -luennot ja -tapahtumat on tarkoitettu avio-, avo- ja seurusteleville pareille. Osalla parisuhdekursseista on tarjolla myös hengellistä ohjelmaa ja lastenhoitoa. Parisuhdekurssit ovat pääsääntöisesti vertaisohjaajien ohjaamia ja pohjautuvat vertaisuuden kokemukseen.

Sateenkaaripareille on omaa kurssitoimintaa, jota toteuttavat eri seurakunnat sekä Sateenkaariperheiden Perhesuhdekeskus.  

Parisuhteen huoliin ja kriiseihin kuuntelu- ja keskusteluapua

Parisuhteen hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat. Puolisot tuovat suhteeseensa omat kokemuksensa koko eletystä elämästä, henkilökohtaisesta hyvin- tai pahoinvoinnistaan sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidoistaan. Uudet elämäntilanteet, terveydentila, työelämä tai lapset tuovat eteen uusia kysymyksiä, jotka tulevat usein parisuhteen kannettaviksi.

Parisuhteen pieniin tai isoihin huoliin kannattaa hakea rohkeasti apua. Ulkopuolinen ammattilainen voi antaa uusia näkökulmia puheyhteyden löytämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat apua eri puolilla Suomea. Kirkon perheneuvojilla on erityiskoulutus parisuhteen ja perheen asioiden käsittelyyn. Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset löydät täältä:

Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten lisäksi maksutonta kuuntelu- ja keskusteluapua voi saada myös muilta seurakunnan työntekijöiltä mm. diakoneilta, papeilta ja perhetyöntekijöiltä. Ole rohkeasti yhteydessä seurakuntasi työntekijöihin.