Suntion työ vaatii monen alan osaamista

Tummaan pukuun pukeutunut suntio asettelee ehtoollisvälineitä alttarille.

Suntion ammatin monipuolisuus näkyy tehtävänimikkeissä. Näitä ovat suntion lisäksi esimerkiksi seurakuntamestari, ylivahtimestari, emäntä, kiinteistötyöntekijä. Suntion erityistehtävänä on valmistella seurakunnan tiloja jumalanpalveluksia ja avioliittoon vihkimisiä, kasteita sekä hautaan siunaamisia varten. Suntio huolehtii myös tilaisuuksien käytännön sujumisesta.

Työ on seurakunnan tilaisuuksien ja niihin osallistuvien kannalta tärkeää ja välttämätöntä. Suntio kohtaa tilaisuuteen tulleen usein ensimmäisenä.  Ammatti edellyttää monipuolista osaamista kiinteistöjen ja viheralueiden hoidosta, ravitsemuspalveluista sekä seurakuntatyöstä. 

Koulutus

Suntion ammattitutkinto on toisen asteen ammatillinen tutkinto, joka suoritetaan näyttötutkintona. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Pakollisia tutkinnon osia on kaksi: jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa toimiminen sekä seurakunnan kiinteistöjen hoitaminen. Valinnaisia tutkinnon osia on kaksi, jotka valitaan seuraavista: hautauksien toimittaminen ja viheralueiden hoito, ruokapalvelujen järjestäminen sekä ohjaaminen ja esimiestehtävissä toimiminen. Toisen valinnaisen tutkinnon osan voi valita muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Suntion tehtäviin voivat hakea myös muun sopivan koulutuksen suorittaneet henkilöt, mutta ammattitutkinto antaa parhaat valmiudet tehtävän hoitamiselle.

Suntion ammattitutkintoa järjestävät