Hyppää sisältöön

Kirkon organisaatio

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin 3,6 miljoonaa jäsentä. Kirkon jäsen kuuluu siihen seurakuntaan, jonka alueella hänellä on kotikunta. Seurakunnilla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys sekä vaaleilla valitut päätöksentekijät. 

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, ja yhtymässä tärkeimmät päätökset tekee yhteinen kirkkovaltuusto. 

Seurakunnat muodostavat hiippakuntia, joita on Suomessa yhdeksän. Jokaista hiippakuntaa johtaa piispa tuomiokapitulin kanssa. Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa. Turun arkkihiippakunnassa on kaksi piispaa, joista toinen on arkkipiispa.

Kirkon ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokous, johon kuuluu 109 edustajaa. Keskushallintoon kuuluu lisäksi kirkkohallitus, piispainkokous ja Kirkon työmarkkinalaitos.