Palaa sanaston etusivulle

Ympäristödiplomi

Kirkon ympäristödiplomi seurakunnille perustettiin vuonna 2001. Kyseessä on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa, mutta myös muutoin tehostaa toimintaansa. Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta ja ympäristönäkökulman huomioon ottamista kaikessa toiminnassa.

Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon – kirkkoneuvoston tai seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkoneuvoston – ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Toimiva ympäristöjärjestelmä johtaa siihen, että kaikki seurakunnan toimintaan osallistuvat tietävät oman toimintansa ympäristövaikutukset ja myös mahdollisuutensa vaikuttaa kehitykseen.

Seurakunnan kirkkoneuvosto voi päättää diplomin hakemisesta ja asettaa työryhmän laatimaan seurakunnalle ympäristöohjelman. Kun ohjelmaa on toteutettu diplomin vaatimusten mukaisesti, hiippakunnallinen arvioija toteaa täyttääkö seurakunta diplomin kriteerit. Hiippakunnista hakemukset etenevät kirkkohallitukseen, joka myöntää diplomit. Diplomi voidaan myöntää toimintansa kehittämiseen sitoutuneelle seurakunnalle, joka täyttää diplomijärjestelmässä asetetut kriteerit.

Useissa seurakunnissa 1990-luvun alussa laaditut ympäristöohjelmat unohtuivat vähitellen juuri sen vuoksi, että ohjelmien toteuttamista ei nivelletty osaksi seurakunnan toimintarutiineja. Ympäristöjärjestelmä sitoo ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia hallintoa ja toimintaa.

Kirkkohallitus on myöntänyt ympäristödiplomin jo yli 100 seurakunnalle. Vuodesta 2012 myös Kirkkohallituksen virastolla sekä hiippakunnilla on ollut mahdollisuus anoa ympäristödiplomia. Kirkkohallituksen virastolla on voimassa oleva ympäristödiplomi vuoteen 2027.

Kirkko laati vuonna 2008 ilmasto-ohjelman, joka antaa teologisia lähtökohtia ja käytännön suosituksia ilmastotalkoisiin. Ilmasto-ohjelman keskeisiä lähtökohtia ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.

Kirkon ympäristödiplomi ja ympäristötyö
Kirkon energia- ja ilmastostrategia – Hiilineutraali kirkko
Kirkon ympäristötyö ja kestävä kehitys
Kirkon ympäristödiplomin käsikirja

Takaisin sivun alkuun