Palaa sanaston etusivulle

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto on seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan hallintoa hoitava toimielin. Seurakuntayhtymiä on yleensä suurissa kaupungeissa. Jokaisessa yhtymän seurakunnassa on oma seurakuntaneuvostonsa.

Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat luottamushenkilöitä, jotka valitaan seurakuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä.

Seurakuntaneuvosto hoitaa lähinnä samoja tehtäviä kuin yksittäisen seurakunnan kirkkoneuvosto, elleivät ne kuulu seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvoston tehtävistä tarkemmin on kirkkolain 11 luvun 9 §:ssa.

Seurakuntaneuvoston jäsenmäärä määräytyy seurakunnan väkiluvun perusteella.

Seurakuntavaalit 
Luottamushenkilöt
Kirkkolaki

Takaisin sivun alkuun