Palaa sanaston etusivulle

Faith and Order

Faith and Order, Usko ja kirkkojärjestys (Oppi ja konstituutio), on ekumeenisen liikkeen haara, jonka piirissä kirkot ovat yhteisesti tutkineet apostolista uskoa, sakramentteja, virkaa, kirkko-oppia, kirkkojärjestystä, moraalikysymyksiä kirkoissa ja Kirkkojen maailmanneuvoston ohjelmatyön teologiseen perustaan liittyviä kysymyksiä. Liike sai alkunsa vuonna 1910.

Ensimmäiset kokoukset pidettiin Lausannessa 1927, Edinburghissa 1937, Lundissa 1952, Montrealissa 1963ja viimeksi Santiago de Compostelassa 1993. Seuraava maailmankonferenssi on 2025 Aleksandrian lähellä Egyptissä. Faith and Order pyrkii edistämään kirkkojen ykseyttä kokouksissa tapahtuvan dialogin ja kokouksia varten tehtyjen asiakirjojen avulla.

Kirkkojen maailman neuvoston (KMN) perustamisen jälkeen Faith and Order on muodostanut KMN:n erityiskomission. Komissioon kuuluu 120 jäsentä, jotka jäsenkirkot nimeävät. Myös katolinen kirkko on mukana Faith and Orderissa, vaikka se ei kuulukaan KMN:oon. 

Faith and Order Kirkkojen maailmanneuvoston sivuilla 

Takaisin sivun alkuun