Palaa sanaston etusivulle

Reaalipreesens

Reaalipreesens tarkoittaa Kristuksen todellista läsnäoloa pyhitetyssä ehtoollisleivässä ja viinissä. Ehtoollisen sakramentissa pappi konsekroi eli pyhittää ehtoollisaineet.

Ehtoollisrukouksen yhteydessä pappi lausuu sanat, joita Kristus käytti asettaessaan ehtoollisen sakramentin: Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni.

Kristuksen ruumis ja veri ovat todellisesti läsnä ehtoollisaineissa järjelle käsittämättömällä tavalla. Sakramentti on uskon salaisuus, jota ei voi selittää.

Vaikka Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolo onkin pohjimmiltaan järjelle käsittämätön, siitä voidaan kuitenkin sanoa jotain. Luterilainen ja vanhakirkollinen ehtoollisoppi ovat luonteeltaan realistisia: niiden mukaan Kristuksen uskotaan olevan todellisesti läsnä ehtoollisaineissa. Siksi sakramentti on pyhä ja sitä tulee kunnioittaa. Tätä käsitystä tunnustavat luterilaisen kirkon ohella mm. ortodoksinen ja roomalaiskatolinen kirkko.

Luterilai selle reaalipreesensopille on ominaista ajatus leivän ja Kristuksen ruumiin sekä viinin ja Kristuksen veren yhdistymisestä niin, että kaikki nämä säilyttävät oman olemuksena ja omat ominaisuutensa. Tältä osin näkemys poikkeaa perinteisestä roomalaiskatolisesta transsubstantiaatio-opista. Sen mukaan ehtoollisleipä on olemukseltaan Kristuksen ruumis, jolla on kuitenkin leivän ominaisuudet. Ehtoollisviini on puolestaan Kristuksen veri, jolla on viinin ominaisuudet. Transsubstantiaation ihmeluonne ja “käsittämättömyys” perustuu juuri siihen erikoisuuteen, että aineiden olemus muuttuu, mutta ominaisuudet säilyvät.

Reformoiduissa kirkoissa ja niiden pohjalta syntyneissä uskonnollisissa liikkeissä ehtoollinen ymmärretään yleensä muisto- ja tunnustusateriaksi, jossa Pyhä Henki on läsnä, mutta ei toimi luotujen ehtoollisaineiden välityksellä.

Keski-Euroopassa reformoitujen ja luterilaisten solmimassa Leuenbergin konkordiassa reformoidut ovat kuitenkin hyväksyneet reaalipreesensin. Ekumeenisessa keskustelussa kirkkojen näkemykset Kristuksen ja Pyhän Hengen läsnäolosta ehtoollisessa ovat lähentyneet niin paljon, että niiden ei yleensä katsota olevan erottamassa kirkkoja toisistaan.

Ehtoollinen 
Katekismus – Herran pyhä ehtoollinen

Takaisin sivun alkuun