Palaa sanaston etusivulle

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on yksittäisen seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa oleva luottamushenkilöelin, joka toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto.

Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnantaloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisiin päin ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Seurakuntayhtymissä kirkkoneuvoston sijasta on seurakuntaneuvosto, jonka jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa. Myös seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra. Yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä on yhteisen kirkkovaltuuston valitsema yhteinen kirkkoneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii tehtävään määrätty kirkkoherra.

Takaisin sivun alkuun