Palaa sanaston etusivulle

Kasuaalitoimitukset

Kasuaalitoimituksella eli kasuaalilla (lat. casus, tapahtuma, tilanne) tarkoitetaan kirkollista toimitusta. Kirkollisia toimituksia ovat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen, rippi ja hautaan siunaaminen. Myös virkaan vihkimiset, tehtävään siunaamiset, virkaan asettamiset ja muut vihkimiset ovat kirkollisia toimituksia, samoin kuin rukoushetket.

Kirkon pyhien toimitusten perimmäisenä tarkoituksena on välittää ihmisille yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen. Tämä tapahtuu ihmiselämän keskellä ja sen asettamien edellytysten mukaisesti. Kirkollisiin toimituksiin kuuluu kirkon uskon ja ihmisten elämäntilanteiden välinen vuorovaikutus.

Kasuaalipuhe on kirkollisissa toimituksissa pidettävä puhe, esimerkiksi kaste-, konfirmaatio-, siunaus- tai vihkipuhe.

Kasuaalitoimitusten kaavat ovat Kirkollisten toimitusten kirjassa.

Pyhät toimitukset

Takaisin sivun alkuun