Kristillisen uskon mukaan Jumala on ihmisymmärrykseltä salattu. Ihminen voi aavistella jotain Jumalasta ja Hänen tahdostaan luonnon, historian ja ihmiskohtaloiden perusteella. Tällaista yleisluontoista Jumalan aavistelua hänen luomistekojensa perusteella kutsutaan yleiseksi ilmoitukseksi (lat. revelatio generalis).

Erityisempää tietoa Jumalasta voi saada vain, mikäli Hän ilmoittaa itsensä. Sanoman pelastavasta Jumalasta välittää ihmiskunnalle Jumalan erityinen ilmoitus (lat.revelatio specialis), Jumalan Sana eli Jeesus Kristus. Erityisellä ilmoituksella viitataan myös Raamattuun, joka kertoo Jumalan pelastavista teoista. Ilmoitus on Jumalan tahdon julki tulemista historiassa.

Takaisin sivun alkuun