Diakoni on piispainkokouksen hyväksymän diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehdon koulutuksessaan suorittanut henkilö, jonka tutkintonimike on sosionomi (AMK). Diakoneja koulutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak) sekä Yrkeshögskola Noviassa.

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä, ja sen kelpoisuusehdoissa noudatetaan yleisiä sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksia. Tutkinnon suoritettuaan diakoni vihitään kirkon diakonian virkaan.

Evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa diakoni työskentelee paikallisseurakunnassa tai muissa kirkon tehtävissä. Yhteiskunnan palveluksessa diakoni työskentelee sosiaalihuollon tehtävissä tai järjestöjen palveluksessa.

Töissä kirkossa: Diakoni ja diakonissa

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) Yrkeshöskolan Novia (ruotsiksi)

Takaisin sivun alkuun