Hyppää sisältöön

Talousetiikka

Suomen evankelis-luterilainen kirkko haluaa noudattaa taloudenhoidossaan ja sijoitustoiminnassaan periaatteita, jotka sopivat yhteen sen opetuksen kanssa. Talouden etiikka on osa kirkon etiikkaa.


Kirkon sijoitustoiminta perustuu sekä positiivisen että negatiivisen arvottamisen periaatetteeseen. Se pyrkii sijoittamaan yrityksiin, jotka tuntevat vastuuta yksilöstä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta (positiivinen arvottaminen). Kirkko ei sijoita aseteollisuuteen, alkoholin valmistukseen, tupakkateollisuuteen, uhkapeleihin tai pornografiaan (negatiivinen arvottaminen).


Kirkko on Suomessa yksi ensimmäisistä yhteisöistä, jotka ovat laatineet eettisiä ohjeita sijoittamistaan varten. Kirkkohallitus julkaisi Kirkon sijoitustoiminnan eettiset periaatteet vuonna 1999. Mietintö herätti julkista keskustelua sijoitustoiminnan etiikasta. Nyt käytössä ovat vuonna 2007 käyttöön otetut Kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet.