Hyppää sisältöön

Kuvituskuva, majakka.

KER on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen

Kirkon eläkerahasto (KER) haluaa kaikessa sijoitustoiminnassaan ottaa huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Vastuullisen sijoittamisen avulla varmistetaan sijoituksille hyvä tuotto sekä hallitaan sijoitusriskejä tehokkaasti.

KER haluaa aktiivisesti olla mukana lisäämässä tietoisuutta vastuullisesta sijoittamisesta toimimalla avoimesti, jakamalla tietoa eri foorumeissa ja tekemällä yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa.

Vastuullisen sijoittamisen ohjeiden tarkoituksena on luoda käytännönläheisemmät suuntaviivat KERin vastuulliselle sijoitustoiminnalle sekä selkeämmin avata KERin odotuksia omaisuudenhoitajille ja yrityksille.

KER keskittyy erityisesti vastuullisesti toimivien sijoituskohteiden suosimiseen ja yritysten toimintatapoihin vaikuttamiseen. Omaisuudenhoitajavalinta ja yhteistyön kehittäminen on keskeinen osa KERin vastuullista sijoitustoimintaa.

FinsifPRI - Principles for Responsible InvestmentCDP - Carbon Disclosure ProjectPRI Montreal PledgeClimate Action 100+