Hyppää sisältöön

Kyrie-litania

Sana litania on kreikkaa (litaneia) ja tarkoittaa anomusta. Kyrie-litania on Herra, armahda -laulun alkuperäinen muoto, jossa seurakunta osallistuu esilaulajan rukouskehotuksiin Herra, armahda -rukouslauseella eli akklamaatiolla.

Kyrie-litania on yleinen rukousmuoto erityisesti ortodoksisessa perinteessä. Luterilaisessa jumalanpalvelusperinteessä se on ollut kauan unohduksissa, mutta se on löydetty uudelleen viime vuosisadan jälkipuolen jumalanpalvelusuudistuksessa. Messun kaavassa Kyrie-litania on Herra, armahda -kohdan A-vaihtoehto.