Hyppää sisältöön

Hiippakuntadekaani

Hiippakuntadekaani on yksi tuomiokapitulin seitsemästä jäsenestä.

Hiippakuntadekaani johtaa hiippakunnallista toimintaa tuomiokapitulin, piispan ja hiippakuntavaltuuston antamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti ja on tuomiokapitulin toiminnallisen osaston esimies.

Hiippakuntadekaanin tulee olla ylemmän pastoraalitutkinnon suorittanut, kirkolliseen elämään ja koulutustehtäviin perehtynyt pappi.

Hiippakuntadekaani vastaa hiippakunnallisesta toiminnasta kuten pappien ja seurakuntien työntekijöiden täydennyskoulutuksesta, hiippakunnan viestinnän järjestämisestä sekä toimintaa koskevien asioiden esittelemisestä tuomiokapitulille. Hiippakuntadekaani myös valmistelee yhdessä lakimiesasessorin kanssa tuomiokapitulin toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen ja vastaa osaltaan talouden seurannasta.

Hiippakuntadekaanin esimies on piispa.