Hyppää sisältöön

Filosofia

Filosofia on ajatteluperinne ja oppiala, jossa tutkitaan ”perimmäisiä kysymyksiä” esimerkiksi todellisuuden ja tiedon olemuksesta, hyvästä elämästä, elämän tarkoituksesta, ihmisenä olemisesta ja hyvän yhteiskunnan ehdoista.

Filosofian katsotaan syntyneen noin 600–400 eKr. antiikin Kreikassa, ja siitä lähtien filosofia on vaikuttanut monin tavoin länsimaiseen aatehistoriaan ja myös kristinuskoon. Filosofia tulee kreikan sanoista filia, 'rakastaminen', ja sofia, 'viisaus' – filosofia on siis viisauden rakastamista.

Tunnetuimpia antiikin filosofeja ovat Sokrates, tämän oppilas Platon ja Platonin oppilas Aristoteles. Myös esisokraattisilla ajattelijoilla sekä stoalaisella filosofialla on merkittävää vaikutusta länsimaisen ja kristillisen ajattelun historiassa.

Jumalallinen Logos

Yksi kaikkein merkittävimpiä filosofiasta omaksuttuja, mutta kristillistettyjä käsitteitä on jumalallinen Logos, jonka Johanneksen evankeliumin alku (Joh. 1) tulkitsee olevan Jeesus Kristus. Tämä Kristus-Logos-ajattelu kehittyi myöhemmin yhä pidemmälle muun muassa Nikean uskontunnustuksessa ja toisaalta myös gnostilaisuudessa.