Hyppää sisältöön

Eksistentialismi

Eksistentialismi on yksilöllisyyttä korostava mannermaisen filosofian suuntaus. Se painottaa ihmisen olemassaolon (lat. existentia) ensisijaisuutta suhteessa hänen olemukseensa (lat. essentia). Eksistentialismin juuret ovat 1800-luvun Hegelin olemusajattelun vastaisissa filosofioissa, mutta sen kukoistuskautena pidetään toisen maailmansodan jälkeistä Eurooppaa.

Eksistentia- ja essentia-käsitteet ovat alun perin lähtöisin Platonilta. Essentia viittaa ihmisen todelliseen, ideamaailmassa sijaitsevaan "ihmisyyden" ideaan. Eksistentia viittaa tämän "ihmisyyden" yksilöilmentymään eli yksittäiseen ihmiseen. Tämä yksittäinen ihminen on Platonin mukaan riippuvainen ihmisyyden ideasta, jolle hän "seisoo vastapäätä" (kr. ek-histemi, lat. ex-sisto). Eksistentialistit, kuten Jean-Paul Sartre, käänsivät nämä kaksi toisinpäin ja väittivät, että olemassaolo edeltää olemusta.

Eksistentialismin suuntaukset

Eksistentialistisen ajattelun mukaan ihminen on vapaa. Tämä antaa hänelle mahdollisuuden ja velvollisuuden luoda omalle elämälleen tarkoitus. Mahdollisuuden ja pakon ristiriita aiheuttaa hänessä ahdistusta (saks. Angst).

Eksistentialismi jaetaan toisinaan ateistiseen ja kristilliseen eksistentialismiin. Ateistisen eksistentialismin mukaan ajatus ihmisestä oman olemuksensa luojana sulkee pois jumalauskon. Ateistisen eksistentialismin tunnetuimpana filosofina pidetään ranskalaista Jean-Paul Sartrea.

Kristillisessä eksistentialismissa vaatimus astua olemassaolosta varsinaiseen olemiseen kuvataan usein uskonnollisen heräämisen, kääntymyksen tai Jumalan valtakunnan toteuttamisen vaatimuksena. Kristillisen eksistentialismin eräs tunnetuimmista edustajista oli ranskalainen Gabriel Marcel. Muina kristillisen eksistentialismin merkkihenkilöinä pidetään muun muassa saksalaisia Karl Jaspersia, Rudolf Bultmannia ja Paul Tillichiä.

Tanskalainen filosofi Sören Kierkegaard kirjoitti "hypystä", jatkuvasta valinnasta uskon todellisuuden puolesta, jossa ihminen vasta voittaa eksistenssinsä ristiriidan. Kierkegaard on tässä ajatuksessaan kristillisen eksistentialismin merkittävin edeltäjä.