Vihki- eli toimituskeskustelu

Vihki- eli toimituskeskustelussa kihlapari keskustelee papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista.

Vihkipappi tapaa hääparin yleensä jo ennen vihkitilaisuutta. Papin kanssa tutustutaan, keskustellaan avioliiton merkityksestä ja rakkaudesta sekä käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita ja avioliittolakia. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista. Lisäksi valitaan vihkimiseen sisältyvät Raamatun tekstit. Papin kanssa voi keskustella myös esimerkiksi sukunimen valinnasta.

Vihkimisilmoituslomake

Pappi ilmoittaa vihkimisestä väestötietojärjestelmään vihkimisilmoituslomakkeella. Lomake täytetään alustavasti vihkikeskustelussa. Pappi allekirjoittaa sen vihkimisen jälkeen.

Vihkimisilmoituslomake sisältää todistuksen tehdystä esteidentutkinnasta eli esteettömyystodistuksen. Kotiseurakunnassaan vihittäville pappi tuo esteettömyystodistuksen tapaamiseen. Muualla vihittävät ottavat kirkkoherranvirastosta tai maistraatista saadun esteettömyystodistuksen mukaan keskusteluun.

Lisäksi vihkimisilmoituslomake sisältää mahdollisen muutoksen sukunimessä sekä kahden täysi-ikäisen todistajan nimet. Todistajat voivat olla esimerkiksi vihkiparin sukulaisia tai ystäviä, jotka ovat myös vihkimisessä läsnä.

Nimien ilmoittaminen eli kuulutukset

Vihkikeskustelussa sovitaan papin kanssa, ilmoitetaanko avioliittoaikomuksesta seurakunnan jumalanpalveluksessa, seurakunnan lehdessä tai muissa kirkollisissa ilmoituksissa. Jos nimien ilmoittamista ei halua, on tärkeää kertoa papille asiasta.

Perinteisesti vihkiparin avioliittoaikomus eli kuulutukset luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa, missä seurakunta rukoilee avioliiton puolesta. Perinteinen tapa on, että kihlaparit sukulaisineen osallistuvat tähän jumalanpalvelukseen.

Vihkitoimituksen harjoitus

Vihkitoimitusta voi harjoitella papin kanssa etukäteen. Vihkiharjoituksissa voi olla läsnä muitakin, esimerkiksi bestman ja kaaso tai muita henkilöitä, joilla on jokin tehtävä vihkitilaisuudessa. Mahdollisesta vihkimisharjoituksesta tulee sopia papin kanssa erikseen.