Hyppää sisältöön

Seurakunnat tilastoivat työtään 

Kirkon tilastot tarjoavat tietoa siitä, miten kirkko näkyy ja toimii yhteiskunnassamme.

Kirkko tilastoi jäsenmääränsä. Noin 3,7 miljoonaa suomalaista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon vuonna 2021. Prosentuaalisesti kirkon jäsenyys on 66,5 %:lla suomalaisista. Myös kirkon jäseneksi kastettujen lasten määrä, kirkollisten avioliittojen määrä sekä hautaan siunattujen määrä tilastoidaan.

Seurakunnat keräävät tilastoja seurakuntatyöstä, lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyöstä, diakoniatyöstä sekä lähetystyöstä. Tilastoista selviää myös, paljonko kirkko käyttää vuosittain varoja erilaisten tehtäviensä hoitoon. Kirkko tilastoi myös esimerkiksi perhejuhlien ja kirkon henkilöstön määrää.

Vuonna 2022 evankelis-luterilaisella kirkolla on kaikkiaan 367 seurakuntaa.