Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin?

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina.

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan, esimerkiksi:

  • Suomen ortodoksinen kirkko
  • Katolinen kirkko Suomessa
  • Helluntaiseurakunnat
  • Suomen Adventtikirkko
  • Suomen Vapaakirkko
  • Suomen Baptistikirkko.

Täydellinen lista piispainkokouksen hyväksymistä kristillisistä uskontokunnista löytyy Suomen ekumeenisen neuvoston sivuilta.

Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen vihittävistä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Jos toinen vihittävistä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, voidaan maistraatissa solmittu avioliitto siunata kirkossa. Avioliiton siunaaminen on mahdollinen silloinkin, kun kumpikaan aviopuolisoista ei kuulu kristilliseen kirkkoon.

Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä.

Rekisteröidyn parisuhteen puolesta voidaan järjestää rukoushetki. Rukoushetkelle ei ole virallista kaavaa. Pariskunta voi miettiä yhdessä papin tai muun kirkon työntekijän kanssa sopivaa tapaa toteuttaa rukooushetki.

Kirkollisen vihkimisen saa toimittaa Suomen evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkkokunnan pappi. Vihkimisoikeus on lisäksi myönnetty joillekin muille uskonnollisille yhdyskunnille.