Kaikki tiedotteet

28.5.2024

Piispainkokous päätti kansainvälisistä jäsenmaksuista ja avustuksista

Piispainkokous esittää kirkkohallituksen täysistunnolle, että vuonna 2025 kirkkojen kansainvälisille yhteistyöjärjestöille maksetaan jäsenmaksuja ja kansainvälisille erityisohjelmille avustuksia yhteensä 658 900 euroa. Vuonna 2024 summa on 627 500 euroa. 

Suurimpien summien saajat ovat Luterilainen maailmanliitto  ja Kirkkojen maailmanneuvosto. Niiden jäsenmaksut pohjautuvat pääosin laskentakaavaan, jossa huomioidaan kirkon jäsenmäärä ja kunkin maan bruttokansantuote.

Piispainkokous esittää lisäksi, että Barentsin kirkkojen neuvoston lakkauttamisen yhteydessä Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle palautuvat varat kohdistetaan Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastoon. Neuvoston toiminnan jatkaminen ei ollut mahdollista Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.

Piispainkokous myönsi Strasbourgin ekumeeniselle instituutille 70 000 euron avustuksen kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta. Myönnetty summa kattaa vuodet 2023 ja 2024. Instituutti oli anonut avustusta perustoimintaan sekä Augsburgin tunnustuksen vuonna 2030 vietettävän 500-vuotisjuhlan valmisteluja varten.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, kimmo.kaariainen@evl.fi, p. 040 522 1464

Toimikuntia, neuvottelukuntia ja työryhmiä asetettiin

Piispainkokous asetti kirkon lähetystyön toimikunnan ajalle 1.6.2024–31.5.2028. Puheenjohtajaksi nimettiin piispa Jari Jolkkonen ja jäseniksi lähetys- ja kansainvälisentyön ohjaaja Menni Nousiainen (Espoon hiippakunta), moninaisuustyön asiantuntija Dora Puhakka (Helsingin hiippakunta), seurakuntapastori Taneli Ala-Opas (Turun arkkihiippakunta), kappalainen Riitta Hepomäki (Lapuan hiippakunta), lähetyssihteeri Tommi Nikki (Mikkelin hiippakunta), kirkkoherra Kirsti Tapanainen (Kuopion hiippakunta), lähetys- ja kansainvälisentyön ohjaaja Minna Lempiälä (Oulun hiippakunta), lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen (Tampereen hiippakunta) ja kyrkoherde Kristian Willis (Borgå stift). Kirkon lähetystyön toimikunta liittyy olennaisesti lähetysjärjestöjen kanssa solmittuun lähetyksen perussopimukseen.

Piispainkokous asetti uskontojen kohtaamisen toimikunnan ajalle 1.6.2024–31.5.2028. Toimikunnan jäseniksi nimettiin oppilaitospastori Heikki Hesso, vanhempi yliopistonlehtori Anni Maria Laato, toiminnanjohtaja Marja Laine, väitöskirjatutkija, pastori Heidi Rautionmaa, seurakuntapastori Aaro Rytkönen ja seurakuntapastori Tuomas Vaura. Toimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Toimikunnan tehtävänä on mm. seurata uskontojen ja niiden vaikutusten virtauksia ja edistää yhteistyötä eri uskontotoimijoiden välillä.

Piispainkokous asetti Kirkko ja juutalaisuus -työryhmän ajalle 1.6.2024–31.5.2028. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin yliopistonlehtori Pekka Lindqvist ja jäseniksi asiantuntija Anu Antikainen, väitöskirjatutkija Ilona Blumgrund, väitöskirjatutkija, pastori Jussi Ikkala, seurakuntapastori Christian Seppänen, uskonnon ja psykologian lehtori Eija Suokko ja Vastuuviikon koordinaattori, pastori Sarah Tiainen. Työryhmä mm. välittää asianmukaista ja ajankohtaista tietoa juutalaisuudesta ja seuraa antisemitismitilanteen kehittymistä Suomessa ja Euroopassa.

Piispainkokous asetti Keski- ja Itä-Euroopan työryhmän ajalle 1.6.2024–31.5.2028. Puheenjohtajaksi nimettiin piispa Mari Parkkinen ja jäseniksi tutkimuskoordinaattori, dos. Kaarina Aitamurto, yliopistotutkija, TT past. Heta Hurskainen, erikoistutkija, VTT Veera Laine, notaari, TT, past. Antti Luoma, yliopistonlehtori, dos. Maija Penttilä, kirkkoherra, TT Niilo Pesonen, asiantuntija, past. Riikka Porkola, toiminnanjohtaja Antero Rasilainen, toimittaja, rovasti Jussi Rytkönen ja asiantuntija, TT, past. Ari Ojell (sihteeri). Työryhmä tarjoaa tietoa kohdealueensa kirkollisista ilmiöistä sekä julkista että kirkon sisäistä keskustelua ja päätöksentekoa varten.

Piispainkokous nimesi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Unkarin evankelis-luterilaisen kirkon neuvottelukunnan jäseniksi piispa Mari Parkkisen ja kansliapäällikkö Pekka Huokunan. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Unkarin evankelis-luterilaisella kirkolla on yhteistyöasiakirja, joka allekirjoitettiin 16.10.2023. Yhteistyöasiakirjan 5. artiklan mukaan sen soveltamista ja kehittämistä koskevia kysymyksiä käsittelee ja yhteistyöasiakirjan muutokset valmistelee yhteinen neuvottelukunta, johon kumpikin kirkko nimeää kaksi edustajaa. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään joka toinen vuosi.

Piispat Jari Jolkkonen ja Kaisamari Hintikka täysistunnon jäseniksi

Piispainkokous nimesi Kuopion piispa Jari Jolkkosen ja Espoon piispa Kaisamari Hintikan kirkkohallituksen täysistunnon jäseniksi ajalle 1.6.2024–31.5.2028. Piispajäsenten lisäksi täysistuntoon kuuluu kaksi pappia ja yhdeksän maallikkojäsentä, jotka valittiin kirkolliskokouksessa 17.5.2024. Täysistunnon puheenjohtajana toimii arkkipiispa Tapio Luoma.

Suositus seurakunnille verotulojen käyttämisestä lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan kirkon perussopimusjärjestöjen kautta lähetettiin jatkovalmisteluun.

Piispainkokouksen seuraava istunto on 3.–4.9.2024 Ahvenanmaalla, Porvoon hiippakunnassa.

Lisätietoja:
Piispainkokouksen pöytäkirja tulee viikon kuluessa luettavaksi Domus-palveluun. Piispainkokouksen materiaalit
Kari Kopperi, piispainkokouksen pääsihteeri, kari.kopperi@evl.fi, p. 050 594 1317    
Anna-Kaisa Inkala, piispainkokouksen teologinen sihteeri, anna-kaisa.inkala@evl.fi, p. 050 380 3270

Kuva: Piispa Kaisamari Hintikka ja piispa Jari Jolkkonen nimettiin kirkkohallituksen täysistunnon piispajäseniksi vuosille 2024 – 2028. Kuvaaja: Åsa Holmvik. 

Takaisin sivun alkuun