Rukoileva ihminen

Ystävyysseurakuntatoiminta

on...

  • paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen
  • tärkeä keino edistää paikallisseurakuntien kumppanuutta käytännössä ja kansainvälistä vuorovaikutusta kirkkojen välillä
  • olennainen osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita
  • osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta
  • yksi kansainvälisen diakonian muoto

Ystävyysseurakuntatoiminnassa vastuunkantajina ovat tavalliset seurakuntalaiset ja työntekijät käytännöllisen kohtaamisen kautta.

Suurin osa Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ystävyysseurakuntasopimuksista on solmittu Viron, Inkerin ja Unkarin luterilaisten kirkkojen seurakuntiin - mutta ystävyysseurakuntia löytyy kaikkialta maailmasta. Mukana on myös anglikaanisia ja ortodoksisia seurakuntia.

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät Tampereella 5.-6.4.2018

Mitä odotuksia, tarpeita ja tavoitteita ystävyysseurakuntatoiminnalle on tulevaisuudessa? Millaisia ovat yhteiset suuntaviivat kohtaavalle ystävyysseurakuntatoiminnalle? Tule mukaan hakemaan ideoita ja työkaluja sekä verkostoitumaan valtakunnallisille Ystävyysseurakuntapäiville 2018!

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät järjestetään Tampereella Kalevan kirkon seurakuntasalissa 5.-6.4.2018.

Ystävyysseurakuntapäivät on suunnattu kaikille ystävyysseurakuntatoiminnassa mukana oleville, seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.

Ystävyysseurakuntapäivät 2018 - ohjelma ja ilmoittautumislinkki

(ilmoittautuminen päättyy 23.3.)

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät on tarkoitus järjestää tästä lähtien kahden vuoden välein kussakin hiippakunnassa vuorotellen.

Tapahtuman järjestelyistä vastaa Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto yhteistyössä kulloinkin vuorossa olevan hiippakunnan kanssa ja tapahtuman sisältöä suunnitellaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Tapahtuma korvaa aiemmin Kirkkopäivien yhteydessä järjestetyt neuvottelupäivät. Kirkkopäivillä järjestetään vastedes lyhyempi ystävyysseurakuntatoimintaa koskeva tapahtuma osana Kirkkopäivien ohjelmaa.

Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta

Turun Kirkkopäivillä 2017 järjestettiin Ystävyysseurakuntaseminaari "Muutoksen tuulet - mistä tunnet sä ystävän?". Seminaarissa pohdittiin ystävyysseurakuntatyön ajankohtaista merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä maailmanpoliittisen tilanteen murroksessa.

Seminaarissa käynnistettiin myös työskentely Kohtaavan ystävyysseurakuntatoiminnan yhteisten suuntaviivojen luomiseksi. Käynnissä olevan ”Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta” -hankkeen tavoitteena on luoda yhteisen prosessin kautta materiaalia, joka antaa tietoa ja kirkastaa yhteistä visiota ystävyysseurakuntatoiminnasta. Materiaalia voidaan käyttää myös uusien toimijoiden perehdyttämiseen.

Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta pohjateksti (pdf)

Kommentoi ja anna palautetta pohjatekstistä

Lisätietoja ystävyysseurakuntatoiminnasta

Facebook-ryhmä: Ystävyysseurakuntatoiminta