Palaa sanaston etusivulle

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista

Vanhurskauttamisopissa kirkko opettaa, miten ihminen pelastuu. Opissa otetaan kantaa Jumalan armoon, ihmisen tahdonvapauteen ja ihmisen hyvien tekojen merkitykseen.

Kiista vanhurskauttamisopin tulkinnasta johti 1500-luvulla vastavuoroisiin tuomioihin roomalaiskatolisen kirkon ja uskonpuhdistusliikkeiden välillä ja vaikutti osaltaan läntisen kristikunnan jakautumiseen.

Luterilaiset ovat tuominneet katolisen kirkon opetuksen vanhurskauttamistopista Augsburgin tunnustuksessa vuonna 1530, Schmalkaldenin opinkohdat -nimisessä luterilaisen opin ilmaisussa sekä Yksimielisyyden ohjeessa. Roomalaiskatoliset oppituomiot luterilaisten vanhurskauttamisopista esitettiin Trenton kirkolliskokouksessa vuonna 1547.

Vanhurskauttamisopilla oli luterilaiselle uskonpuhdistukselle keskeinen merkitys 1500-luvulla. Sitä pidettiin koko kristillisen opin ohjeena ja tuomarina. Nyt yhteiset keskustelut roomalaiskatolilaisten kanssa ovat johtaneet siihen, että kirkot pyrkivät yhdessä esittämään yhteisen käsityksensä uskon sisällöstä.

Roomalaiskatolisessa kirkossa vuosina 1962–1965 pidetty Vatikaanin toinen konsiili eli kirkolliskokous uudisti katolista ki rkkoa ja sen ekumeenisia suhteita. Katolinen kirkko on konsiilin jälkeen ottanut monissa keskeisissä opinkohdissa huomioon uskonpuhdistuksen sille 500 vuotta sitten esittämän kritiikin.

Luterilaiset ja roomalaiskatolilaiset kirkot pyrkivät voittamaan opilliset erimielisyytensä esittäessään yhteisen kristillisen käsityksensä vanhurskauttamisopista. Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista allekirjoitettiin 31.10.1999 Augsburgissa. Asiakirjan hyväksymisen jälkeenkin kirkoille jää vanhurskauttamisoppia koskevia pieniä teologisia tulkintaeroja, mutta keskeisimmästä kirkkoa rikkoneesta oppiriidasta on saavutettu ensimmäinen sovintoasiakirja reformaation jälkeen.

Luterilaisten ja katolilaisten teologisen keskustelun päämäärä on kuitenkin lopulta kirkkojen näkyvä ykseys, koska se on Kristuksen tahto. Ykseys on Kristuksen kirkon yksi keskeisimmistä ominaisuuksista.

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista
Ekumenia
The Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ)

Takaisin sivun alkuun