Suomen evankelis-luterilaisen sekä ortodoksikirkon jäsenet maksavat kirkollisveroa. Seurakunnille tuleva kirkollisvero lasketaan kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon perusteella. Kirkollisveron tuloveroprosentti vaihtelee seurakunnittain 1–2 prosentin välillä.

Jäsen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, jonka alueella hänen kotikuntansa on verovuotta edeltäneen vuoden lopussa. Seurakuntien kokonaistuloista kirkollisveron osuus on noin 74 prosenttia. Kirkollisverotuloilla katetaan seurakunnissa tehtävää monimuotoista työtä.

Kirkollisvero kerätään valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kirkko korvaa valtiolle verojen keräämisestä aiheutuvat kulut.

Takaisin sivun alkuun