Profeetta on Jumalan tahdon tai sanoman julistaja, joka kokee saavansa Jumalalta viestejä. Nämä viestit profeetta kertoo ihmisille. Profeetoilla on voimakas kutsumustietoisuus, ja he tulkitsevat Jumalan tahtoa oman aikansa ihmisille tai ennustavat tulevia asioita. Profeetan tekemää viestin välitystä kutsutaan profetiaksi.

Profeettoja esiintyy useissa eri uskonnoissa. Esimerkiksi islamissa profeetta Muhammad on uskonnon perustaja. Raamatun profeetat kehottivat parannukseen ja varoittivat tulevilta tuhoilta, mutta myös lohduttivat kansaa tappion jälkeen. Tuhon ennustaminen saattoi olla myös ehdollista: tuho kohtaa vain siinä tapauksessa, ettei pahuudesta luovuta.

Vanhan testamentin profeetoista tunnetuimpia ovat Elias, Elisa, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hoosea ja Aamos. Profeettojen tekstejä luetaan usein kirkkovuoden suurten Kristus-juhlien joulun ja pääsiäisen yhteydessä, koska niissä nähdään ennustuksia ja lupauksia Jeesuksesta Kristuksesta.

Juutalaisuudessa profeetat muodostavat Vanhan testamentin kirjakokoelman osan, johon kuuluvat Jesajan, Jeremian ja Hesekielin kirjat sekä 12 lyhyempää kirjaa, niin kutsuttua pientä profeettaa.

Raamattu

Takaisin sivun alkuun