Luoja on Jumalasta käytetty nimitys. Jumala on Luoja, sillä hän on luonut kaiken tyhjästä. Luoja viittaa Kolmiyhteisen Jumalan ensimmäiseen persoonaan, Isään.

Kristillinen luomiskäsitys perustuu luomiskertomukseen (1. Moos. 1–2). Siinä on myyttisessä muodossa ilmaistu näkemys maailman synnystä ja ihmisen paikasta tässä kokonaisuudessa. Luominen ei ole vain kerran tapahtunutta, vaan jatkuva Jumalan teko, joka pitää elämää yllä.

Tieteellinen maailmanselitys ei ole ristiriidassa kristillisen luoja-uskon kanssa. Tiede tutkii metodiensa mukaisesti havaittavaa todellisuutta, eikä voi ottaa kantaa siihen, onko olemassa olemisen syynä jumalallinen tahto vai ei.

Isä – Luoja
Ensimmäinen uskonkohta Katekismuksessa

Takaisin sivun alkuun