Hyppää sisältöön

Sotilaspapit

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon sotilaspapit tekevät työtä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiesten, henkilökunnan ja reserviläisten sekä kansainvälisissä tehtävissä olevien sotilaiden parissa. He toimittavat sotilasyhteisön jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä antavat kirkollista opetusta ja sielunhoitoa.

Sotilaspapit ovat valtion virkamiehiä, eli valtio maksaa heidän palkkansa. Kirkon työtä puolustusvoimissa johtaa kenraalikuntaan lukeutuva kenttäpiispa.

Sotilaspappien lisäksi kirkollista työtä puolustusvoimissa tekevät varusmiespalvelusta suorittavat papit, teologian ylioppilaat, diakonit ja nuorisotyönohjaajat, reservin sotilaspapit ja -diakonit sekä kansainvälisissä tehtävissä palvelevat sotilaspapit ja -diakonit.

Sotilaspapeilla oli merkittävä asema jatkosodan armeijassa (1941–1944) Neuvostoliittoa vastaan. Tuolloin valtaosa suomalaisista papeista eli noin 900 miestä toimi sotilaspapin tehtävissä rintamalla.