Kompletorio

Kompletorio (lat. complere, päättää, täyttää) on rukoushetki päivän päättyessä. Kompletorion kaava on Jumalanpalvelusten kirjassa.