Hyppää sisältöön

Kirkonkokous

Kirkonkokous on vanha nimitys, joka on tarkoittanut seurakunnan äänivaltaisten jäsenten kokousta. Kirkonkokouksella on ollut seurakunnan hallinnollisissa asioissa päätösvalta ja se on valinnut seurakunnan luottamuselimet ja vakinaiset papit.

Koska vaalit ovat nykyisin itsenäisiä toimituksia, nimeä kirkonkokous ei enää käytetä, vaikka eräitä sen piirteitä onkin säilytetty. Suoria kirkollisia kansanvaaleja ovat seurakuntavaalit, joilla valitaan jäsenet kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin, sekä kirkkoherranvaali. Vaaleissa äänioikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla.