Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa ohje- ja johtosäännöllä kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Seurakunnat ovat taloudellisesti itsenäisiä tai ne muodostavat seurakuntayhtymän. Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Myös sen jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla.