Hostia

Hostia (lat.) tarkoittaa teurasuhria. Messussa hostialla tarkoitetaan ehtoollisleipää eli öylättiä. Ehtoollisleipä on Kristuksen ruumis, joka annettiin ihmisten puolesta uhriksi.