Hyppää sisältöön

Evoluutio

Evoluutio (lat. evolutio) merkitsee kehitystä. Englantilainen Charles Darwin (1809–1882) loi evoluutioteorian eli opin lajien kehityksestä. Teoksessaan Lajien synty (1859) Darwin kumosi empiirisen todistusmateriaalin avulla vanhan opin lajien muuttumattomuudesta.

Darwinin teoriaa kehityksen tekijöistä on myöhemmin korjattu, mutta hänen käsitystään lajien kehittymisestä ei ole laajalti tieteellisesti kyseenalaistettu.

Aikanaan Darwinin evoluutioteoria herätti kiivaan keskustelun, johon toisella puolen osallistuivat radikaalit, vapaa-ajattelijat ja antiklerikaalit, toisella puolen traditionalistiset, biblisistiset ja fundamentalistiset anglikaanit, protestantit ja roomalaiskatoliset.

Luterilainen kirkko ei katso evoluutioteorian luonnontieteellisenä selitysmallina olevan ristiriidassa luomisuskon kanssa. Luomisusko on kokonaisvaltainen uskonnollinen tulkinta elämän ihmeestä ja sen synnystä. Evoluutioteoria on totena pidetty luonnontieteellinen selitysmalli lajien kehittymisestä.