Hyppää sisältöön

Eutanasia

Eutanasia merkitsee lääkärin tekemää potilaan elämän lopettamista lääkkeitä antamalla tämän toistuvasta, vapaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä. Sananmukaisena käännöksenä kreikasta eutanasia tarkoittaa hyvää kuolemaa.

Avustetussa itsemurhassa lääkäri avustaa itsemurhaa haluavaa ihmistä itsemurhan toteuttamisessa, esimerkiksi kirjoittamalla siihen tarkoitettuja lääkkeitä tai valmistamalla pistettävään ruiskuun lääkeaineita ihmisen itse pistettäväksi.

Eutanasian laillinen asema

Eutanasia on laillistettu Hollannissa, Luxemburgissa ja Belgiassa. Se on mahdollista, jos kaksi lääkäriä puoltaa potilaan omaa toivomusta elämän päättämisestä. Ehtona on, että parantumattomasti sairaalla potilaalla on vakaa, pysyvä tahto kuolla, kipu on sietämätöntä ja kaikki muut hoitokeinot on käytetty. Hollannissa ja Belgiassa eutanasia on laajentunut koskemaan myös alaikäisiä lapsia.

Suomessa eutanasia on rikos. Esimerkiksi Suomen Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista. Muun muassa Exitus ry on puolestaan laillistamisen kannalla. Protestanttisten kirkkojen kanta eutanasiaan on kielteinen. Suomessa kansalaisaloite eutanasialain säätämisestä ja eutanasian laillistamisesta jätettiin eduskunnalle 14.2.2017. Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen ehdotuksen eutanasian sallimisesta.

Eutanasia lääketieteen etiikan kysymyksenä

Lääketieteen eettisenä perustana on ollut lääkäri Hippokrateen (400-luvulta eKr.) periaate, että lääkärin tulee varjella elämää viimeiseen saakka. Eutanasiassa on kysymys myös ihmiskäsityksestä. Jos korostetaan ihmisen itsemääräämisoikeutta, hänen oikeudekseen katsotaan omasta kuolemastaan päättäminen.

Elämä kristillisessä uskossa

Kristillisen uskon mukaan ihmisellä on Jumalan kuvana erityinen arvo. Palliatiivinen hoito tai saattohoito ovat kirkon mielestä eutanasiaa parempia vaihtoehtoja elämän loppuvaiheen kärsimyksiin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat julkaisivat syksyllä 2017 kannanoton ”Hyvä saattohoito tulee taata jokaiselle kuolevalle”. Kannanotossa nostettiin esiin eutanasian laillistamiseen liittyviä huolenaiheita.

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaiden ja kuolevien potilaiden aktiivista, elämänlaatua tukevaa kokonaishoitoa. Siinä on oleellista kivun ja muiden oireiden lievitys, psyykkisiin, sosiaalisiin sekä eksistentiaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin vastaaminen. Palliatiiviseen hoitoon kuuluu myös perheen ja läheisten tukeminen sairauden aikana ja potilaan kuoleman jälkeen.

Saattohoito on palliatiivisen hoidon loppuvaihe. Se ajoittuu oletetun kuoleman välittömään läheisyyteen, viimeisille elinviikoille.