Hyppää sisältöön

Avioliittolaki

Suomessa on voimassa maaliskuusta 2017 alkaen laki, joka mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien välillä.

Kirkon avioliitto-opetuksen mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Piispainkokouksen selonteossa vuodelta 2016 kirkon nykyisestä avioliitto-opetuksesta todettiin, ettei papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon muutu 1.3.2017.

Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa.

Kirkon jäsenillä ja työntekijöillä on samaa sukupuolta olevien avioliitosta erilaisia mielipiteitä. Osa ajattelee, että kirkon tulisi vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit avioliittoon, osa pitäytyy nykyisessä avioliittokäsityksessä, jonka mukaan avioliitto on aina naisen ja miehen välinen liitto. Avioliittolain tulkinnasta käydään keskustelua.