Hyppää sisältöön

Avioliittoon vihkiminen

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä puolisoille rukoillaan voimaa elää keskinäisessä rakkaudessa ja kunnioituksessa. Kirkon avioliitto-opetuksen mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto.

Pappi toimittaa avioliittoon vihkimisen. Siinä tapahtuu kaksi asiaa. Yhteiskunnan kannalta vihkiminen on oikeudellinen tapahtuma, jossa avioliitto saa lainvoiman. Siksi vihkijällä on oltava kelpoisuus tehtävän suorittamiseen. Kirkolle vihkiminen on papin toimittama hengellinen tilaisuus ja jumalanpalvelus.

Pari voidaan vihkiä sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä. Suomessa on kymmeniä rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia, joille opetusministeriö on myöntänyt vihkimisoikeuden.

Luterilaisen kirkon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, vaikka parin toinen osapuoli ei kuulu kirkkoon, mutta on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Piispainkokous on vuonna 1988 määritellyt ne uskontokunnat Suomessa, joiden jäsenet voidaan vihkiä kirkollisesti.

Kirkollisessa vihkimisessä tulee olla paikalla vähintään kaksi todistajaa. Jotta vihkiminen olisi juridisesti sitova, täytyy vihittävien pyytää rekisteriviranomaiselta avioliiton esteiden tutkinta eli kuulutukset.

Vihkiminen toimitetaan kirkkokäsikirjassa olevan avioliittoon vihkimisen tai morsiusmessun kaavan mukaan.

Jos vihittävän parin kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi toimittaa kirkollista vihkimistä. Myöskään samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen ei kirkon perinteisen ja edelleen voimassa olevan avioliittokäsityksen vuoksi ole mahdollista.

Samaa sukupuolta olevan avioparin kanssa ja puolesta rukoillaan kunkin seurakunnan oman käytännön mukaan. Tähän tilaisuuteen ei ole valmista kaavaa, mutta juhlahetkeä voi suunnitella yhdessä papin tai kirkon muun työntekijän kanssa.

Myös kirkon jäsenet voivat solmia siviiliavioliiton. Tällainen avioliitto voidaan erikseen kirkollisesti siunata. Se on myös mahdollista, jos kirkollinen vihkiminen on tapahtunut muussa kristillisessä yhdyskunnassa kuin luterilaisessa kirkossa.