Hyppää sisältöön

Tervetuloa kasteelle

Lapsikaste on tavallisin tapa liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi. Kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa.

Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta. Lapsi voidaan kastaa evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseneksi, jos ainakin toinen vanhemmista on kirkon jäsen.

Lapsen nimi tulee ilmoittaa väestörekisteriin kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Myös ristiäiset on hyvä viettää lapsen ensimmäisten kuukausien aikana. Lapsia voidaan kuitenkin kastaa kaikenikäisinä.

Nuoren tai aikuisen kaste

Kasteen voi saada myös aikuisiällä. Nuoren ja aikuisen kasteeseen on kirkollisten toimitusten kirjassa oma kaavansa.

Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Alle 12-vuotias voidaan kastaa kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Tällöin kaste edellyttää vanhempien kirjallista suostumusta. 12–14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan vanhempien ja kastettavan kirjallinen suostumus. 

Ennen kuin aikuinen kastetaan, pappi käy hänen kanssaan läpi kirkon uskoon, oppiin ja perinteisiin liittyviä asioita. Tätä kutsutaan kaste- eli rippikouluopetukseksi tai aikuisrippikouluksi. Kaikki seurakunnat järjestävät pyydettäessä aikuisrippikoulun joko yksityisesti tai ryhmässä.