Hyppää sisältöön

Ennen hautajaisia

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Oikeus hautaan siunaamiseen ja vainajan tahto

Jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Tämä oikeus kuuluu hänelle, vaikka kirkkoon kuulumattomat omaiset eivät tahtoisikaan siunausta.

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Vainajan tahto siunauksen toimittamisesta on otettava huomioon. Oman tahtonsa hautajaisista, hautapaikasta ja muistotilaisuudesta voi ilmaista esimerkiksi hautajaistestamentissa.

Saattohartaus

Läheisen kuoltua voidaan pitää saattohartaus eli rukoushetki kuolleen luona potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Tällöin omaiset voivat nähdä vainajan.

Hautauslupa

Hautaan siunaaminen ja tuhkaus voidaan toimittaa vasta, kun hautauslupa on saatu. Kuoleman todennut lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, ilmoittaa kuolemasta ja antaa hautausluvan hautauksesta huolehtivalle omaiselle. Tässä vaiheessa on hyvä sopia järjestelyistä seurakunnan kanssa. Hautaan siunaaminen on usein mahdollista toimittaa jo noin viikon kuluessa kuolemasta.

Hautajaisten järjestelyn voi kuitenkin aloittaa jo ennen hautausluvan saamista ottamalla yhteyttä vainajan seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Tällöin voidaan alustavasti sopia siunaustilaisuudesta ja varata pappi ja kanttori. Jos vainaja halutaan haudata muulle kuin oman seurakunnan hautausmaalle, otetaan yhteys kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon.