Kaikki artikkelit

14.6.2024

Kirkon leiriturvallisuus on kaikkien työntekijöiden vastuulla

Turun Maarian seurakunnan rippileiri Kunstenniemen leirikeskuksessa, kesäkuu 2014.

Paitsi kirkon työntekijöitä, myös vanhempia pohdituttavat usein kirkon leiri- ja tapahtumaturvallisuuteen liittyvät asiat. Mutta ei huolta, ajankohtaista tietoa on saatavilla ja mielen päällä oleviin kysymyksiin saa vastauksia, kertoo Kirkkohallituksen nuorisotyön asiantuntija Sirpa Syrjä.

Kirkon ja seurakuntien leirien sekä toiminnan turvallisuusohjeistukset ovat kehittyneet merkittävästi 2000-luvulla. Yksi kehityksen todistajista on Kirkkohallituksen nuorisotyön asiantuntija Sirpa Syrjä. Syrjällä on takanaan mittava ura kirkon nuorisotyön parissa. Kirkkohallituksessa hän aloitti työt vuonna 2011. Vuodenvaiheessa eläkkeelle jäävä Syrjä työskenteli ennen Kirkkohallituksen pestiään Jyväskylän seurakunnassa nuorisotyön johtajana. Kirkon leiri- ja tapahtumaturvallisuuden kannalta vuodet 2006-2007 toimivat pohjana nykyisille ohjeistuksille: vuonna 2006 julkaistiin seurakunnan leiri- ja retkitoiminnan turvallisuusohjeistus, ja vuonna 2007 julkistettiin Seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet.

”Muistan, kun nämä asiakirjat tulivat. Monet ajattelivat silloin, että ’mitä tämä tämmöinen nyt on’, mutta myöhemmin tajusivat yhteisten ohjeistusten tarpeellisuuden”, Syrjä kertoo.
“Yhteiset ohjeistukset ovat nykyaikana välttämättömyys.”

Turvallinen seurakunta -asiakirjasta ei ole enää painettua versiota, vaan se löytyy verkosta. Ohjeistusta päivitetään jatkuvasti, jotta se olisi nykylainsäädäntöön ja -yhteiskuntaan nähden pätevä.
Asiakirjan sisällöt voidaan jakaa kolmeen osaan: on lakiin perustuvat määräykset, joita ei voi ohittaa, sekä säädökset ja ohjeet, joita voi soveltaa, ja suositukset, jotka ovat nimensäkin mukaisesti suosituksia turvallisuusasioiden järjestelystä. Varsinkin ajankohtaisen lain päivittymisestä on tärkeä pysyä valppaana.

”Asiakirjan tarkan lukemisen ja seuraamisen lisäksi suosittelen kaikille seurakunnan työntekijöille uutiskirjeidemme seuraamista. Uutiskirjeissä lähetetään aina ajankohtaiset tiedot turvallisuusohjeiden muutoksista niille, joita ne koskettavat”, Syrjä sanoo.

Jokaisella leirillä on ohjelma- ja turvallisuusvastaava (OTV). OTV on epävirallinen lyhenne, jolla tarkoitetaan leirien tai tapahtumien ohjelma- ja turvallisuusvastaavaa. Ohjelma- ja turvallisuusvastaava on kirkon virka- ja työehtosopimuksen 41. pykälässä mainittu leirin johtovastuussa oleva henkilö, jolle kuuluu ”johtajalisä”. Lisää maksetaan yli 12 tuntia kestävistä leireistä tai tapahtumista. Vaikka johtajalisää voi saada samalta leiriltä vain yksi viranhaltija tai työntekijä, tulisi turvallisuudesta huolehtimisen olla kaikkien asia.

”Ohjelma- ja turvallisuusvastaava on lähinnä kirkon virka- ja työehtosopimukseen liittyvä vastuutehtävä, mutta tärkeä sellainen”, Syrjä täsmentää.

Ohjelma- ja turvallisuusvastaava ei ole yksin vastuussa leirin tai tapahtuman turvallisuudesta. Hän on nimetty vastuuhenkilö, joka ei saa poistua leiriltä tai tapahtumasta. Jokaisella leirillä tulee olla myös vara-ohjelma- ja turvallisuusvastaava esimerkiksi sairastumisten varalle.

”OTV:n tehtävänä on muun muassa huolehtia siitä, että toiminnoista laaditaan tarvittavat turvallisuusasiakirjat. Koko leirin henkilökunnan on hyvä allekirjoittaa ja olla tietoinen näiden sisällöstä. On tärkeää, että asiakirjoja tehdään yhdessä koko työyhteisön kanssa, jotta jokainen perehtyy turvallisuuteen”, Syrjä muistuttaa.

Ohjelma- ja turvallisuusvastaavan tehtävät ovat usein seurakuntakohtaisia. Kirkkohallitus saakin aiheesta usein paljon kyselyitä. Syrjä kannustaa kehittämään tehtävän sisältöä:

”OTV:n tehtäviä olisi syytä määrittää tarkemmin. Kentältä saatujen palautteiden perusteella määritelmissä olisi vielä tekemistä. Työmäärän ja vastuun suhde ei ole tällä hetkellä täysin tasapainossa.”

Turvallisuusasioissa tehtävien jako on tärkeää. Haasteellista on, että leirien resursointi on usein hyvin seurakuntakohtaista. Isoissa seurakunnissa vastuut jakautuvat tasaisemmin, kun taas pienissä seurakunnissa vastuita voi kasautua paljonkin yhdelle työntekijälle. Myös tiukka taloustilanne saattaa vaikuttaa leiri- ja tapahtumaturvallisuuteen. Syrjän mukaan seurakuntien hallinto- ja luottamushenkilöiden on tärkeä olla perillä ajankohtaisista turvallisuusasioista, jotta päätökset olisivat harkitumpia ja turvallisuuteen annettaisiin tarvittavat resurssit:

”Joskus retkille ja leireille lähdetään taloudellisista syistä liian pienellä henkilöstöllä. Niiden, jotka päättävät seurakuntien taloudesta, tulisi olla tietoisia myös nykypäivän tilanteesta. Tänä päivänä tehdään töitä hyvinkin haastavien nuorten kanssa, jotka vaativat henkilökohtaista tukea.”

Leiri- ja tapahtumaturvallisuus on myös henkistä ja sosiaalista turvallisuutta

Viime aikoina Turvallinen seurakunta -asiakirjaan on tehty päivityksiä liittyen muun muassa seksuaalisuuteen, sukupuolen moninaisuuteen ja turvallisemman tilan periaatteisiin. Monia muita nyky-yhteiskunnan kehitykseen liittyviä asioita on myös seurattu, ja niistä on mahdollisesti tulossa lisäyksiä asiakirjaan. Kirkkohallitus järjestää myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa koulutuksia seurakunnille, joihin osallistuminen auttaa kerryttämään osaamista.

”Nuorten mielenterveysongelmien kasvu ja nuorten pahoinvointi ovat leirejä ja tapahtumia koskevia asioita, joista tulee varmasti uusia ohjeita ja valmiuksia pian. On koulutuksia ja webinaareja muun muassa leirikesien pitämisestä. Kirkkohallituksella on sopimuksia esimerkiksi STEP-koulutuksen kanssa, ja STEP auttaa koulutusten järjestämisessä ja pitämisessä. Nämä ovat asioita, jotka auttavat jokaista tulevan kesän leirin suunnittelijaa ja työntekijää. Meille tulee myös paljon aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joihin vastaamme mielellämme.”

Turvallinen seurakunta -asiakirjan ja uutiskirjeiden ajankohtainen seuraaminen sekä koulutuksiin osallistuminen ovat keinoja seurakuntien työntekijöille osaamisen ja tietoisuuden kasvattamiseen (linkin takaa pääset tutustumaan asiakirjaan).

Teksti: Sampo Untamala
Kuva: Turun Maarian seurakunnan rippileiri Kunstenniemen leirikeskuksessa, kesäkuu 2014 (Kirkon viestintä).

Tämä artikkeli on muokattu ensimmäisen kerran villimedia.fi -verkkosivustolla 24.5.2024 julkaistusta jutusta.

Takaisin sivun alkuun